Heftet har vorte lagt i handlevogna. Klikk på handlevognteksten over for å gå til denne.

Hardanger-Quiz

Her finn du spørjeoppgåver til ti årgangar av årsskriftet Hardanger. Det gjeld åra 1998 – 2007.

Quizen er laga som eit tilbod til elevar i ungdomsskulen, men er og kjekk å bruka som inspirasjon til å ta fram tidlegare årgangar av HARDANGER. Årbøkene har mykje ulikt og interessant stoff.

Alle som sender inn svar og epostadresse er med i trekninga av ein liten bokpremie. Og alle vil få tilbakemelding, men fasiten kjem ikkje opp automatisk.

Lærarar eller skulebibliotek som vil bruka oppgåvene til aktivitetar i klassen kan få oppgåvesett og fasit tilsendt ved å kontakta Brita Jordal på adresse

brita@nvim.no eller  telefon 90139984

Du finn oppgåvene til høgre. Lukke til!

 

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2007-2011 © Hardanger Historielag