Heftet har vorte lagt i handlevogna. Klikk på handlevognteksten over for å gå til denne.

Bibliografi / bokkjøp

Bibliografien til er ein stor, søkbar database som inneheld ei oversikt over alt som er gjeve ut av historielaget heilt tilbake til 1908 då laget vart skipa. Me håpar at databasen er til nytte for alle som er interessert i lokalhistorie frå Hardanger.

NETTBUTIKK

I nettbutikken vår kan du tinga bøker og hefte som Hardanger Historielag har på lager.
Ein del årsskrift er trykte opp igjen og samla i innbundne bøker. Du brukar bibliografien og søkjer fram emne, forfattarar, årgangar eller hefte du er interessert i. Om du ikkje får opp ein kjøpeknapp under eit hefte, tyder det at me ikkje har fleire att.
Medlemer får 20 % rabatt på alle kjøp. Det vert lagt til Kr 60,- i porto/oppkravsgebyr på alle kjøp.

Detaljar

473 forfattarar registrert

156 emne registrert

102 hefte registrert

1527 oppføringar registrert

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2007-2011 © Hardanger Historielag