Heftet har vorte lagt i handlevogna. Klikk på handlevognteksten over for å gå til denne.

Årmøte 2019 - 17. mars kl. 15.00

Årsmøte 2019

Årsmøte i Hardanger Historielag vert  17 mars 2018 kl 1500 på Hardanger Folkemuseum, Utne.

Kl 15.00 - 15.30. Årsmøte

Kl 15.30 vil Agnete Sivertsen ha omvising i den imponerande "Bringklututstillinga" der kreativitet og mangfald er sentrale stikkord. Du må nesten sjå sjølv for å kunna tru at det finst så mange ulike bringklutar, - over 1000 stykke.

Kl 16.00 held fosse-entusiast og ingeniør Ottar Skogseth foredrag og viser foto om DNT si rolle omkring både vern og sal av fosserettane i Skjeggedal. Dette er ei interessant historie tilbake i "turisttida" i Hardanger. Skogseth har artikkel i den siste årboka til historielaget. Han kallar Skjeggedal "Hardangers Grand Canyon".

Museet held kaféen og utstillingane opne frå kl 14.30.

Omvising og foredrag er ope for alle, ikkje berre medlemer.

 

Årsmøte
Laurdag 25. februar kl 10.30
på Hardanger Folkemuseum, Utne
Vanlege årsmøtesaker
Kaffipause
Ope for alle:
Kl 11.30 Møte med to av forfattarane til den
nye regionhistorien for Hardanger
Design og utvikling av Nikolas van Etten 2007-2011 © Hardanger Historielag